MISSIES VAN AUTISME IN ACTIE

Wat zijn de missies van onze vereniging ?

De missies van Autisme in actie zijn de nodige hulp aan mensen met autisme, hun families en hun belanghebbenden te bieden. Ons doel is de autistische persoon te laten floreren door hem/haar de middelen te bieden om zichzelf uit te drukken en zijn/haar plaats in onze samenleving in te nemen, met respect voor ieders eigenheid en vaardigheden te benadrukken.

Onze vereniging wil een middel zijn om mensen met autisme en hun families te helpen bij het begeleiden in de doolhoven van verschillende diensten en belanghebbenden te steunen die de persoon kunnen helpen.

Autisme in actie handelt op een gepersonaliseerde en respectvolle manier met de verschillende actoren die van onze samenleving deel uitmaken.

De toekomst van onze kinderen en de steun voor gezinnen vormen de kern van ons project. We proberen de behoeften van mensen in het autismespectrum tegemoet te komen.

Wat zijn onze acties ? 

We werken op verschillende plannen om onze doeleinden te bereiken :

  • Autistische mensen en hun families informeren en ondersteunen.
  • Inclusie van autistische mensen bevorderen.
  • Relaties van autistische mensen met de buitenwereld (administraties, sociale acteurs, gezondheid-, recreatie-, cultuurdiensten, banen, rust, wet, enz.) vergemakkelijken.
  • Aanpassing in de verschillende omgevingen van autistiche mensen toestaan.
  • De verwachtingen, behoeften en verlangens van mensen met autisme beluisteren.
  • Een pauze voor autistische mensen en/of hun belanghebbenden aanbieden.
  • o.a. het AutismeHuis en de Autibus.
Share