HET AUTISMEHUIS, WAAR AUTISTEN WELKOM ZIJN

Het autismehuis, wat is het ?

Een van de hoofddoelstellingen van onze vereniging is het AutismeHuis op te zetten.
Het zal een plaats van warm welkom, luisteren en begeleiding zijn die gezinnen een pauze biedt om een paar uur rustig te zijn. Het zal diensten en aangepast training aan mensen met autisme en hun families bieden. Het AutismeHuis zal gerund worden door vrijwillige ouders en professionals die in autisme en goede praktijken opgeleid zijn.

Onze aanpak maakt deel uit van een respectvolle benadering in overeenstemming met de cognitief-gedragsmatige methoden die onze werkwijzen en interventies bepalen, terwijl ze open blijven voor andere benaderingen.

Verschillende workshops, seminars, trainingen en vergaderingen zullen georganiseerd worden vanaf de opening van het AutismeHuis. Bijvoorbeeld :

  • Hapjes bijeenkomsten : ondersteunings- en spraakgroepjes waarmee mensen met autisme en hun families elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen bespreken. Om hun problemen, maar ook hun wensen te uiten. Om vrijetijdsactiviteiten, cultuur, sport en rust samen te ontwikkelen.
  • Creatieve workshops om planningen te ontwikkelen, mixmeetingsworkshops, psycho-educatieve workshops.
  • Debatten en conferenties voor alle doelgroepen organiseren.
  • De overdracht van informatie via de website toestaan.
Share